Dansk

CITYTOURS & DREAMS S.L., ansvarlig for denne hjemmeside, stiller dette dokument til rådighed for internetbrugere for at opfylde forpligtelserne i henhold til Lov 34/2002 af 11. juni om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel (LSSICE) samt anden gældende lovgivning og for at give oplysninger om brugsvilkårene.

IDENTIFIKATIONSDATA I overensstemmelse med informationspligten i artikel 10 i LSSICE gives hermed de nødvendige oplysninger om ejeren af hjemmesiden:

Virksomheden, der styrer tjenesterne og webdomænet, er CITYTOURS & DREAMS S.L. med momsnummer B64877202, registreret til dette formål på CL AUSIAS MARCH,13-17, POSTBOKS 31224 BARCELONA 08010, telefonnummer +34 646 252 199, kontakt e-mail-adresse info@bajabikes.eu, registreret i handelsregistret i Barcelona, ark B-365701, bind 40515, folio 60.

BRUGERE Enhver fysisk eller juridisk person, der får adgang til, gennemser, bruger eller deltager i tjenesterne og aktiviteterne, der er gratis eller betales, udbydes via denne hjemmeside, antager rollen som BRUGER. Som sådan forpligter han sig ved denne adgang til at overholde bestemmelserne heri samt alle andre gældende juridiske bestemmelser og forpligter sig dermed til at bruge hjemmesiden korrekt. Brugeren vil være ansvarlig overfor CITYTOURS & DREAMS S.L. eller tredjeparter for eventuel skade, der måtte være forårsaget som følge af brud på denne forpligtelse.

ÆNDRINGER CITYTOURS & DREAMS S.L. forbeholder sig retten til ensidigt at foretage de ændringer, den finder passende på sit portal, og kan ændre, slette eller tilføje både indholdet og de tjenester, der leveres gennem det, uden at der er pligt til at underrette eller gøre brugerne opmærksomme på sådanne ændringer, idet offentliggørelsen på udbyderens hjemmeside betragtes som tilstrækkelig.

Varigheden af tjenesteydelsen fra portalen er begrænset til det øjeblik, brugeren er forbundet til hjemmesiden eller en af de tjenester, der leveres af den. Derfor bør brugeren omhyggeligt læse denne Juridiske Meddelelse hver gang han har til hensigt at bruge portalen, da den og dens respektive brugsvilkår kan ændres når som helst. Gyldigheden af disse vilkår vil variere afhængigt af deres udstilling og vil forblive i kraft, så længe de er korrekt offentliggjort, indtil de erstattes af andre.

BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDEN De nuværende brugs- og navigationsbetingelser har til formål at regulere forholdet mellem ejeren af hjemmesiden, CITYTOURS & DREAMS S.L. som tjenesteudbyder, og de brugere, der får adgang til, gennemser og nyder den tjeneste, der tilbydes.

www.bajabikes.eu giver fri og ubegrænset adgang til en masse information, tjenester og data (herefter “indholdet”), som ejes af CITYTOURS & DREAMS S.L. eller dennes licensgivere, som brugeren kan få adgang til.

Brugeren påtager sig ansvaret for den korrekte brug af portalen i overensstemmelse med loven og disse betingelser, et ansvar, der strækker sig til den registrering, der er nødvendig for at få adgang til bestemte tjenester og indhold, der tilbydes. En sådan registrering indebærer udfyldning af det tilsvarende skema, hvor brugeren garanterer ægtheden og aktualiteten af alle data, der kommunikeres, og forpligter sig til ikke at give falske, bedrageriske eller ulovlige oplysninger eller dokumentation. Heraf kan der opstå oprettelsen af et kodeord, som brugeren skal opbevare omhyggeligt og fortroligt. Brugeren er alene ansvarlig for de urigtige eller unøjagtige udtalelser, han afgiver, og for den skade, han forårsager CITYTOURS & DREAMS S.L. eller tredjeparter med de oplysninger, han stiller til rådighed.

Brugeren forpligter sig udtrykkeligt til at bruge indholdet og tjenesterne, som www.bajabikes.eu tilbyder, korrekt i overensstemmelse med loven, moralen, den offentlige orden og disse betingelser og specifikt ikke til at:

 • Udbrede indhold, der er kriminelt, voldeligt, pornografisk, racistisk, fremmedfjendsk, fornærmende, støtter terrorisme, krænker menneskerettighederne eller generelt er i modstrid med loven eller den offentlige orden.
 • Bevidst indføre virus i netværket eller udføre handlinger, der kan ændre, ødelægge, afbryde eller generere fejl eller skader på de fysiske og logiske systemer af CITYTOURS & DREAMS S.L., skaberen af hjemmesiden, eller tredjeparter; samt hindre adgangen for andre brugere til hjemmesiden og dens tjenester gennem massivt forbrug af de computermidler, som CITYTOURS & DREAMS S.L. stiller til rådighed for sine tjenester.
 • Forsøge at få adgang til andre brugeres e-mailkonti eller begrænsede områder af CITYTOURS & DREAMS S.L.’s eller tredjeparters computersystemer og om nødvendigt udtrække information.
 • Krænke intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder samt sprede, transmittere eller stille tredjeparter til rådighed enhver form for information, element eller indhold, der indebærer en krænkelse af fortroligheden af kommunikation og lovgivningen om beskyttelse af personlige data.
 • Udgive sig for at være en anden bruger, offentlige administrationer eller en tredjepart ved at bruge deres registreringsnøgler til de forskellige tjenester og/eller indhold på hjemmesiden.
 • Reproducere, kopiere, distribuere, stille til rådighed eller på anden måde offentliggøre, transformere eller ændre indholdet, medmindre man har tilladelse fra ejeren af de tilsvarende udnyttelsesrettigheder, eller det er lovligt tilladt.
 • Indsamle data til reklameformål og sende reklame af enhver art og meddelelser med henblik på salg eller andre kommercielle formål uden en forudgående anmodning eller samtykke.

Ethvert brud på klausulerne i denne hjemmeside (Juridisk Meddelelse, Privatlivspolitik, Cookiepolitik samt andre indhold, der indebærer forpligtelser for brugeren) og generelt af den nuværende lovgivning i Spanien vil øjeblikkeligt blive rapporteret af CITYTOURS & DREAMS S.L. til de relevante myndigheder, og forpligter sig til at samarbejde med dem. I et sådant tilfælde vil brugeren være ansvarlig overfor CITYTOURS & DREAMS S.L. eller tredjeparter for enhver skade, der kan være forårsaget som følge af overtrædelse af disse forpligtelser.

CITYTOURS & DREAMS S.L. garanterer ikke, at dens hjemmeside er i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande, hverken helt eller delvist. Derfor, hvis brugeren bor eller er bosiddende i et andet land end Spanien og beslutter at få adgang til og/eller navigere på denne hjemmeside, gør han det under eget ansvar og risiko og skal sikre, at sådan adgang og/eller navigation overholder den gældende lokale lovgivning.

CITYTOURS & DREAMS S.L. er ikke ansvarlig for skader eller tab, der kan opstå som følge af et angreb på tjenestenægtelse, virus eller ethvert andet teknologisk skadeligt program eller materiale, der kan påvirke din computer, computermateriel, data eller materiale som følge af brugen af denne hjemmeside eller download af indhold fra den eller til hvilken den omdirigerer.

MEDDELELSER Alle meddelelser og kommunikation mellem brugere og CITYTOURS & DREAMS S.L. anses for effektive, til alle formål, når de udføres via post, e-mail eller telefonkommunikation. Brugere skal kontakte CITYTOURS & DREAMS S.L. via: a) Afsendelse med post til følgende adresse: Carrer del Dr. Trueta 113, 08005, Barcelona, Spanien b) Kommunikation via telefonopkald til nummeret: +34 646 252 199 c) Afsendelse af e-mail til følgende adresse: info@bajabikes.eu

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer brugeren underforstået, at de fleste kommunikationer vil ske elektronisk. Til kontraktmæssige formål accepterer brugeren at bruge dette elektroniske kommunikationsmiddel og anerkender, at al kommunikation, der sendes til ham elektronisk, opfylder de juridiske krav.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER Ejeren af hjemmesiden forpligter sig til at behandle brugerens personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning om dette emne. Specifikt forpligter den sig til at anvende bestemmelserne i den organiske lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og sikring af digitale rettigheder og i forordning (EU) 2016/679 af Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016.

For yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger på portalen, henvises til Privatlivspolitikken.

OPLYSNINGS- OG INDUSTRIPROPRIETETSRETTIGHEDER Alle indholdet af hjemmesiden, herunder tekst, fotos, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software, links og andet audiovisuelt eller lydindhold, samt deres grafiske design og kildekoder, udgør et værk, hvis ejendomsret tilhører CITYTOURS & DREAMS S.L., uden at det kan forstås, at brugeren er tildelt nogen af udnyttelsesrettighederne over dem ud over det, der er strengt nødvendigt for den korrekte brug af webstedet, uanset om de er beskyttelsesberettigede eller ej.

Ligeledes er alle varemærker, handelsnavne eller kendetegn af enhver art, der vises på hjemmesiden, ejendom til CITYTOURS & DREAMS S.L., uden at det kan forstås, at brugen eller adgangen hertil giver brugeren nogen ret over dem.

Den totale eller delvise reproduktion, udnyttelse, distribution, ændring, overdragelse eller offentlig kommunikation af indholdet og enhver anden handling, der ikke er udtrykkeligt godkendt af ejeren af udnyttelsesrettighederne, er forbudt. Enhver tidligere ikke-godkendt brug betragtes som et alvorligt brud på forfatterens intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

For at foretage eventuelle bemærkninger med hensyn til mulige overtrædelser af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, samt på ethvert indhold på hjemmesiden, skal brugeren underrette denne omstændighed til CITYTOURS & DREAMS S.L. ved at vedlægge de relevante oplysninger.

Under alle omstændigheder påtager CITYTOURS & DREAMS S.L. sig intet ansvar for de intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, der tilhører tredjeparter, som kan blive krænket af en tredjepart eller af brugeren.

LINKS CITYTOURS & DREAMS S.L.’s hjemmeside kan indeholde links eller hyperlinks til andre internetsider, som den ikke har kontrol over. Derfor, når brugeren får adgang til tredjepartslinks og forlader hjemmesiden, ophører denne Juridiske Meddelelse samt Privatlivspolitikken og Cookiepolitikken med at være i kraft, da de hjemmesider, som brugeren får adgang til, er underlagt deres egne politikker.

CITYTOURS & DREAMS S.L. kan ikke påtage sig ansvar for indholdet, der kan fremstå på tredjeparters sider, ej heller garanterer det den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, bredde, sandhed, gyldighed og forfatningsmæssighed af ethvert materiale eller information indeholdt i nogen af disse hyperlinks eller andre internetsider. Desuden indebærer inklusionen af disse eksterne forbindelser ikke nogen form for forening, fusion eller deltagelse med de tilsluttede enheder.

UDSKLUSNING AF GARANTIER OG ANSVAR De oplysninger, der leveres af denne hjemmeside, er af generel karakter og har udelukkende et informativt formål, uden at garantere fuld adgang til alt indhold, eller at dette er nøjagtigt, fuldstændigt, korrekt, gyldigt eller aktuelt, eller at det er egnet eller nyttigt til et bestemt formål.

CITYTOURS & DREAMS S.L. er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader af nogen art, der stammer fra, eksempelvis:

 • Fejl eller udeladelser i indholdet. CITYTOURS & DREAMS S.L. garanterer ikke, at indholdet konstant opdateres eller at det er fri for fejl.
 • Mangel på tilgængelighed af portalen. CITYTOURS & DREAMS S.L. er ikke ansvarlig for mulige skader eller tab, der påføres brugeren som følge af fejl eller afbrydelser i telekommunikationsnetværkene, der resulterer i suspension, annullering eller afbrydelse af hjemmesidetjenesten, da disse netværker afhænger af tredjeparter.
 • Tilstedeværelsen af virus eller skadelige eller skadelige programmer i indholdet, der kan ændre computersystemerne, elektroniske dokumenter eller brugernes data, på trods af at have truffet alle nødvendige teknologiske foranstaltninger for at forhindre det. Det er op til brugeren i alle tilfælde at have passende værktøjer til beskyttelse mod skadelige computerprogrammer.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION Forholdet mellem CITYTOURS & DREAMS S.L., hjemmesidens ejer, og brugeren reguleres af den gældende spanske lovgivning, og eventuelle kontroverser, der måtte opstå, vil blive underlagt domstolene og tribunalerne i byen BARCELONA.

Denne tekst er en automatisk genereret oversættelse, der tjener som en guide til at forstå den officielle spanske version. Den spanske version er førende.

 

English

CITYTOURS & DREAMS S.L., responsible for this website, makes this document available to Internet users, with the purpose of fulfilling the obligations established in the Spanish Law 34/2002, of June 11, on Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSICE) and other applicable regulations, as well as providing information about the terms of use.

IDENTIFICATION DATA In compliance with the duty of information regulated in article 10 of the LSSICE, the necessary details of the owner of the website are provided below:

The company managing the services and the web domain is CITYTOURS & DREAMS S.L. with VAT Number B64877202, registered for this purpose at CL AUSIAS MARCH,13-17, APARTADO DE CORREOS 31224, BARCELONA 08010 in Spain, telephone +34 646 252 199, contact email address info@bajabikes.eu, registered in the Mercantile Register of Barcelona, Sheet B-365701, Volume 40515, Folio 60. The office and correspondence address is located at Carrer del Dr. Trueta 113, 1º, 08005 Barcelona, Spain.

USERS Any natural or legal person who accesses, browses, uses, or participates in the services and activities, free of charge or for a fee, carried out via this website assumes the condition of USER. As such, through such access, they commit to observing and strictly complying with the provisions herein, as well as any other legal provision that may be applicable, thus obliging themselves to use the website correctly. The user will be liable to CITYTOURS & DREAMS S.L. or to third parties for any damages that may be caused as a result of the breach of this obligation.

MODIFICATIONS CITYTOURS & DREAMS S.L. reserves the right to unilaterally make the modifications it deems appropriate on its portal, being able to change, delete, or add both the contents and services provided through it, without there being an obligation to notify or make users aware of said modifications, with publication on the provider’s website being understood as sufficient.

The duration of the service of the portal is limited to the moment the user is connected to the website or to one of the services provided by it. Therefore, the user should read this Legal Notice carefully each time they intend to use the portal, as it and its respective terms of use may be modified at any time. Thus, the validity of these conditions will vary according to their exposure and will remain in effect as long as they are duly published, until they are replaced by others.

WEBSITE TERMS OF USE The present terms of use and navigation are intended to regulate the relationship between the owner of the website, CITYTOURS & DREAMS S.L. as the service provider, and the users who access, browse, and enjoy the service offered.

www.bajabikes.eu provides free and unrestricted access to a wealth of information, services, and data (hereinafter, “the contents”), which are owned by CITYTOURS & DREAMS S.L. or its licensors, which the user may have access to.

The user assumes responsibility for the proper use of the portal in accordance with the Law and these conditions, a responsibility that extends to the registration necessary to access certain services and contents provided. Such registration involves completing the corresponding form, in which the user guarantees the authenticity and timeliness of all data communicated and undertakes not to provide false, fraudulent, or illegal information or documentation. From this may arise the creation of a password that the user must diligently and confidentially maintain. The user will be solely responsible for any false or inaccurate statements made and for the damages caused to CITYTOURS & DREAMS S.L. or third parties by the information provided.

The user expressly commits to making appropriate use of the contents and services that www.bajabikes.eu offers in accordance with the law, morals, public order, and these conditions, and by way of example but not limitation, not to use them to:

 • Spread content that is criminal, violent, pornographic, racist, xenophobic, offensive, supportive of terrorism, in violation of human rights, or generally contrary to the law or public order.
 • Intentionally introduce viruses into the network or carry out actions liable to alter, spoil, interrupt or generate errors or damage to the physical and logical systems of CITYTOURS & DREAMS S.L., the creator of the website, or third parties; as well as hinder the access of other users to the website and its services through the massive consumption of the computer resources through which CITYTOURS & DREAMS S.L. provides its services.
 • Try to access the email accounts of other users or restricted areas of the computer systems of CITYTOURS & DREAMS S.L. or third parties and, where appropriate, extract information.
 • Infringe intellectual or industrial property rights, as well as disseminate, transmit, or make available to third parties any type of information, element, or content that constitutes a violation of confidentiality of communications and legislation on the protection of personal data.
 • Impersonate another user, public administrations, or a third party, using their registration keys to the different services and/or content of the website.
 • Reproduce, copy, distribute, make available, or in any other way publicly communicate, transform, or modify the contents, unless the authorization of the owner of the corresponding exploitation rights has been obtained or it is legally permitted.
 • Collect data for advertising purposes and to send advertising of any kind and communications for sales or other commercial purposes without prior request or consent.

Any breach of the clauses contained in this website (Legal Notice, Privacy Policy, Cookie Policy, as well as other content that involves obligations for the user) and, in general, of the current legislation in Spain, will be immediately reported by CITYTOURS & DREAMS S.L. to the relevant authorities, committing itself to cooperate with them. In such a case, the user will be liable to CITYTOURS & DREAMS S.L. or third parties for any damages that may be caused as a result of the breach of these obligations.

CITYTOURS & DREAMS S.L. does not guarantee that its website complies, fully or partially, with the legislation of other countries. Therefore, if the user resides or is domiciled in any place other than Spain and decides to access and/or navigate on this website, they will do so under their own responsibility and risk, and must ensure that such access and/or navigation complies with the applicable local legislation.

CITYTOURS & DREAMS S.L. is not responsible for any damage or loss resulting from a denial of service attack, viruses, or any other technologically harmful program or material that may affect your computer, computer equipment, data, or materials as a result of using this website or downloading content from it or to which it redirects.

NOTIFICATIONS All notifications and communications between users and CITYTOURS & DREAMS S.L. will be considered effective, for all purposes, when made through postal mail, email, or telephone communication. Users must address CITYTOURS & DREAMS S.L. through: a) Sending by postal mail to the following address: Carrer del Dr. Trueta 113, 08005, Barcelona, Spain b) Communication by means of a telephone call to the number: +34 646 252 199 c) Sending by email to the following address: info@bajabikes.eu

By using this website, the user implicitly accepts that most of the communications will be made electronically. For contractual purposes, the user consents to use this electronic means of communication and acknowledges that all communications sent to them electronically meet the legal requirements.

PERSONAL DATA PROTECTION The owner of the website commits to processing the user’s personal data in accordance with the provisions of the current legislation on the matter. Specifically, it commits to apply the provisions of the Organic Law 3/2018, of December 5, on Personal Data Protection and the guarantee of digital rights, and in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016.

For more information on the processing of your personal data on the portal, please refer to the Privacy Policy.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY All contents of the website, including texts, photographs, graphics, images, icons, technology, software, links, and other audiovisual or sound contents, as well as their graphic design and source codes, constitute a work whose property belongs to CITYTOURS & DREAMS S.L., without being understood as assigned to the user any of the exploitation rights over them beyond what is strictly necessary for the correct use of the web, regardless of whether they may or may not be subject to intellectual property.

Likewise, all trademarks, trade names, or distinctive signs of any kind that appear on the website are the property of CITYTOURS & DREAMS S.L., without it being understood that the use or access to it gives the user any right over them.

The total or partial reproduction, exploitation, distribution, modification, transfer, or public communication of the contents and any other act that has not been expressly authorized by the owner of the exploitation rights is prohibited. Any previously unauthorized use is considered a serious infringement of the author’s intellectual or industrial property rights.

To make any kind of observation regarding possible breaches of intellectual or industrial property rights, as well as on any of the contents of the website, the user must notify this circumstance to CITYTOURS & DREAMS S.L. attaching the relevant information.

In any case, CITYTOURS & DREAMS S.L. assumes no responsibility whatsoever for the intellectual or industrial property rights owned by third parties that are infringed by a third party or by the user.

LINKS The CITYTOURS & DREAMS S.L. website may contain links or hyperlinks to other Internet sites, over which it has no control. Therefore, once the user accesses third-party links and leaves the website, both this Legal Notice, the Privacy Policy, and the Cookie Policy will no longer be in effect, since the websites that the user accesses are subject to their own policies.

CITYTOURS & DREAMS S.L. cannot assume any responsibility for the content that may appear on third-party pages, nor does it guarantee the technical availability, quality, reliability, accuracy, breadth, truthfulness, validity, and constitutionality of any material or information contained in any of these hyperlinks or other Internet sites. Likewise, the inclusion of these external connections to unrelated websites does not imply any type of association, merger, or participation with the connected entities.

EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIABILITY The information provided by this website is of a general nature and has a purely informative purpose, without fully guaranteeing access to all content, nor its accuracy, completeness, correctness, validity, or currentness, nor its suitability or usefulness for a specific purpose.

CITYTOURS & DREAMS S.L. is not responsible, in any case, for damages of any kind derived from, by way of example:

 • Errors or omissions in the contents. CITYTOURS & DREAMS S.L. does not guarantee that the contents will be permanently updated, nor that they lack any type of error.
 • Lack of availability of the portal. CITYTOURS & DREAMS S.L. is not responsible for possible damages or losses generated in the user as a result of failures or disconnections in telecommunications networks that result in the suspension, cancellation, or interruption of the website service, since the operation of these networks depends on third parties.
 • Presence of viruses or malicious or harmful programs in the contents that may alter the computer systems, electronic documents, or data of the users, despite having adopted all necessary technological measures to prevent it. It is up to the user, in any case, to be provided with adequate tools to protect them against harmful computer programs.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION The relationships established between CITYTOURS & DREAMS S.L., the owner of the website, and the user shall be governed by the current Spanish regulations and any controversy that may arise will be subject to the Courts and Tribunals of the city of BARCELONA.

This text is an automatically generated translation which serves as a guide to understand the official Spanish version. The Spanish version is leading.

 

Español

CITYTOURS & DREAMS S.L., responsable de este sitio web, pone a disposición de los usuarios de Internet el presente documento, cuya finalidad es cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y demás normativa aplicable, así como proporcionar información sobre las condiciones de uso.

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento del deber de información regulado en el art. 10 LSSICE, a continuación, se facilitan los datos necesarios del titular de la página web:

La empresa que gestiona los servicios y el dominio web es CITYTOURS & DREAMS S.L. con NIF/CIF B64877202, con domicilio social a estos efectos en CL AUSIAS MARCH, 13-17, APARTADO DE CORREOS 31224, BARCELONA 08010 en España, teléfono +34 646 252 199 dirección de correo electrónico de contacto info@bajabikes.eu inscrita en el Registro Mercantil Registro mercantil de Barcelona Hoja B-365701 Tomo 40515 Folio 60. La ubicación de la oficina y dirección de correspondencia es Carrer del Dr. Trueta 113, 08005 Barcelona, España.

USUARIOS

Toda persona, ya sea física o jurídica, que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas mediante esta página web asume la condición de USUARIO, y como tal, a través de dicho acceso, se compromete a la observancia y riguroso cumplimiento de las disposiciones aquí presentes, así como a cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación, obligándose así a hacer un uso correcto del sitio web. El usuario responderá frente a CITYTOURS & DREAMS S.L. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

MODIFICACIONES

CITYTOURS & DREAMS S.L. se reserva el derecho de realizar unilateralmente las modificaciones que estime pertinentes en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos como los servicios que se presten a través del mismo, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.

La duración de la prestación del servicio del portal se limita al momento en que el usuario esté conectado al sitio web o a alguno de los servicios que éste proporciona. Por ello, el usuario, en cada ocasión que pretenda utilizar el portal, debe leer detenidamente este Aviso Legal, ya que el mismo y sus respectivas condiciones de uso pueden verse alteradas en cualquier momento. Por tanto, la vigencia de las citadas condiciones variará en función de su exposición y se mantendrá mientras estén debidamente publicadas, hasta que se vean sustituidas por otras.

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB

Las presentes condiciones de uso y navegación tienen como finalidad regular la relación entre el titular de la página web, CITYTOURS & DREAMS S.L. como prestador del servicio, y los usuarios que acceden, navegan y disfrutan del servicio ofrecido.

www.bajabikes.eu proporciona el acceso libre y gratuito a gran cantidad de información, servicios y datos (en adelante, “los contenidos”), cuya propiedad pertenece a CITYTOURS & DREAMS S.L. o a sus licenciantes a los que el usuario puede tener acceso.

El usuario asume la responsabilidad del uso adecuado del portal de conformidad con la Ley y las presentes condiciones, responsabilidad que se extiende al registro necesario para acceder a determinados servicios y contenidos que se prestan. Dicho registro conlleva la cumplimentación del correspondiente formulario, en el cual el usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique y se compromete a no proporcionar información o documentación falsa, fraudulenta o ilícita. A raíz de este puede surgir la creación de una contraseña que el usuario deberá conservar diligentemente y de manera confidencial. El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a CITYTOURS & DREAMS S.L. o a terceros por la información que facilite.

El usuario se compromete expresamente a hacer un adecuado uso de los contenidos y servicios que ofrece www.bajabikes.eu conforme a lo establecido en la ley, la moral, el orden público y las presentes condiciones y, con carácter enunciativo, pero no limitativo, a no emplearlos para:

 • Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología al terrorismo, que atenten contra los derechos humanos o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
 • Introducir intencionadamente en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los sistemas físicos y lógicos de CITYTOURS & DREAMS S.L., creadora del sitio web, o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales CITYTOURS & DREAMS S.L. presta sus servicios.
 • Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de CITYTOURS & DREAMS S.L. o de terceros y, en su caso, extraer información.
 • Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
 • Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero, utilizando sus claves de registro a los distintos servicios y/o contenidos del sitio web.
 • Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos de explotación o ello resulte legalmente permitido.
 • Recabar datos con finalidad publicitaria y remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otra de naturaleza comercial sin que medie previa solicitud o consentimiento.

Cualquier incumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente sitio web (Aviso Legal, Política de Privacidad, Política de Cookies, así como otros contenidos que supongan obligaciones para el usuario) y en general de la legalidad vigente en España, se comunicará inmediatamente por parte de CITYTOURS & DREAMS S.L. a las autoridades pertinentes, comprometiéndose ésta a cooperar con las mismas. En tal caso, el usuario responderá frente a CITYTOURS & DREAMS S.L. o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de estas obligaciones.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no garantiza que su página web cumpla, total o parcialmente, con las legislaciones de otros países. Por tanto, si el usuario reside o se encuentra domiciliado en cualquier otro lugar que no sea España, y decide acceder y/o navegar en el presente sitio web, lo hará bajo su propia responsabilidad y riesgo, debiendo asegurarse de que tal acceso y/o navegación cumple con la legislación local aplicable en su caso.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no se hace responsable de ningún daño o pérdida que se derive de un ataque de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial que pueda afectar a su ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma redireccione.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y CITYTOURS & DREAMS S.L. se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal, correo electrónico o comunicación telefónica. Los usuarios deberán dirigirse a CITYTOURS & DREAMS S.L. mediante:

 1. a) Envío por correo postal a la siguiente dirección: Carrer del Dr. Trueta 113, 08005, Barcelona, Spain
 2. b) Comunicación por medio de llamada telefónica al número de teléfono: +34 646 252 199
 3. c) Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: info@bajabikes.eu

Mediante el uso de esta página web, el usuario acepta implícitamente que la mayor parte de las comunicaciones se realizarán por vía electrónica. A efectos contractuales, el usuario consiente usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que toda comunicación que se le envíe de forma electrónica cumple con los requisitos legales.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El titular de la página web se compromete a tratar los datos personales del usuario de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia. Concretamente, se compromete a aplicar lo dispuesto en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales en el portal, diríjase a la Política de Privacidad.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos del sitio web, entre otros, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a CITYTOURS & DREAMS S.L. sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web, y con independencia de que sean susceptibles o no de propiedad intelectual.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de CITYTOURS & DREAMS S.L. sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial, explotación, distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, el usuario deberá notificar dicha circunstancia a CITYTOURS & DREAMS S.L. adjuntando la información pertinente.

En cualquier caso, CITYTOURS & DREAMS S.L. no asume responsabilidad alguna respecto de los derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de terceros que se vean infringidos por un tercero o por el usuario.

ENLACES

El sitio web de CITYTOURS & DREAMS S.L. puede contener enlaces o hipervínculos a otros sitios de Internet, respecto a los cuales no ejerce ningún tipo de control. Por tanto, una vez que el usuario acceda a los enlaces de terceros y abandone el sitio web, tanto el presente Aviso legal, como la Política de Privacidad y la Política de Cookies dejarán de surtir efecto, ya que los sitios web a los que el usuario acceda están sujetos a sus propias políticas.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no puede asumir responsabilidad alguna por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros, ni garantiza la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos enlaces o hipervínculos. Asimismo, la inclusión de estas conexiones externas a sitios web ajenos no implica ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

La información suministrada por del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exactitud, exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

CITYTOURS & DREAMS S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de, a título enunciativo:

 • Lista sin orden Errores u omisiones en los contenidos. CITYTOURS & DREAMS S.L. no garantiza que los contenidos vayan a estar actualizados permanentemente, ni que carezcan de cualquier tipo de error.
 • Lista sin orden Ausencia de disponibilidad del portal. CITYTOURS & DREAMS S.L. no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios generados en el usuario como consecuencia de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que supongan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del sitio web, ya que el funcionamiento de estas redes depende de terceros.
 • Lista sin orden Presencia de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos que puedan alterar los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para prevenirlo. Corresponde al usuario, en todo caso, estar provisto de herramientas adecuadas que le protejan ante programas informáticos dañinos.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las relaciones establecidas entre CITYTOURS & DREAMS S.L. titular de la página web, y el usuario se regirá por la normativa española vigente y la resolución de cualquier posible controversia que pueda surgir quedará sometida a los Juzgados y tribunales de la ciudad de BARCELONA.